ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երեւանի Հ.Իսակովի անվան հ. 132 հիւմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
կերպարվեստ առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար:
Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է`ըստ դասաբաշխման:
Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է 
երկու փուլով`գրավոր և բանավոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձեւ 1), 
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին
 համապատասխան որակավորման վերաբերյալ, 
3. Անձնագրի պատճենը, 
4. Ինքնակենսագրություն (Ձեւ 4), 
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային 
ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, 
հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում), 
6. Մեկ լուսանկար` 3x4 չափի, 
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները` 
Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք, 
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաեւ զինգրքույկ:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև սեպտեմբերի 18-ը 
ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 
Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:
Մրցույթը տեղի կունենա հոկտեմբերի 5-ին՝ ժամը 15:00-ին, Երեւանի Հ..Իսակովի անվան հ. 132 հիմնական դպրոցում. հասցեն՝
ք.Երեւան, Ա.Խաչատրյան 28:
Տեղեկությունների համար զանգահարել` (010) 32-11-44 հեռախոսահամարով:ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Երեւանի Հ.Իսակովի անվան հ. 132 հիւմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
տեխնոլոգիա/տղաների խումբ/, դասվար ուսուցչի թափուր տեղի համար:
Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է`ըստ դասաբաշխման:
Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է 
երկու փուլով`գրավոր և բանավոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`
1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձեւ 1), 
2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին
 համապատասխան որակավորման վերաբերյալ, 
3. Անձնագրի պատճենը, 
4. Ինքնակենսագրություն (Ձեւ 4), 
5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային 
ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, 
հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում), 
6. Մեկ լուսանկար` 3x4 չափի, 
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները` 
Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք, 
8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաեւ զինգրքույկ:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: 
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև սեպտեմբերի 18-ը 
ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից: 
Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:
Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 20-ին՝ ժամը 14:00-ին, Երեւանի Հ..Իսակովի անվան հ. 132 հիմնական դպրոցում. հասցեն՝
ք.Երեւան, Ա.Խաչատրյան 28:
Տեղեկությունների համար զանգահարել` (010) 32-11-44 հեռախոսահամարով:


 ՍԻՐԵԼԻ ԾՆՈՂՆԵՐ 
Հ.Իսակովի անվան հ. 132 հիմնկան դպրոցում 1-ին դասարան
 ընդունվելու համար կարող եք դիմել յուրաքանչյուր աշխատանքային օր
ժ.9.00- 13.00
Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ.
1.Ծննդյան վկայական /օրիգինալ,կրկնօրինակ/
2. 2 լուսանկար /3*4/
3. ոստիկանության հաշվառման թերթիկ
4. 26 ձև


 Երակներիդ մեջ` ցոլքը կապույտի,

 Ծալքերում սրտիդ` հևքը` Եռագույն...

 Ասես երազ է, իրական երազ,

 Ապրել աշխարհում`

 Երակներիդ մեջ` ցոլքը կապույտի,

 Ծալքերում սրտիդ` հևքը` Եռագույն...

 Փողփողա' հպարտ, իմ Սու'րբ Եռագույն,

 Հովանի եղի'ր քո ժողովրդին

 Եկող - գնացող արհավիրքներից...

 Պայծառ հայորդու անունով հզոր,

 Բարեկամությամբ, որ սահման չունի,

 Կգտնի, անշուշտ, մեր նավը խարիսխ...